AVLYST: Fruktbar fredag: Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Foto: Rolf Groven/UIB

Biologisk fagutvalg (BFU) ved Institutt for Biovitenskap arrangerer debattkvelden Fruktbar fredag, hvor vi denne gangen inviterer til debatt om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus (Moltke Moes vei 35), Blindern

Fredag, 10. mai, kl. 17.15- 19.00

Debatten vil ta utgangspunkt i perspektivene;

1. Det økologiske perspektivet:
Lofoten og Vesterålen er eit mangfaldig naturområde, som i dag er delvis beskytta av ulike typer verneområder. Det er eit nøkkelområde for skreien, då den har gyteområdet sitt der. Andre unike naturverdiar inkluderer fuglefjell og korallrev. Ma…nge er bekymra for korleis oljeverksemd vil påverke desse og andre naturverdiar i området, …både når det kjem til støyproblematikk knytta til seismikk og eventuelt oljesøl som kan komme mykje nærare land enn vi er vant med. Samtidig er vi blant dei beste i verda på å utvinne olje til havs. Kanskje har vi teknologi og system som gjer oljeboring trygt, også for naturen?

2. Det økonomiske perspektivet:
Noreg sin økonomi er bygd på oljeinntekter, meir enn kvar fjerde krone av staten si inntekt er ei oljekrone. Det er viktig å halde oppe ein høg og jamn aktivitet på norsk sokkel for å behalde leverandørindustrien som er Noregs største fastlandsindustri. Ved å opne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen opnar vi også for mange nye arbeidsplassar i regionen. Samtidig fryktar mange at oljeboring kan true fiskerinæringa, som til forskjell frå oljeutvinning kan vere ein evig ressurs. Er det ikkje på tide at vi forsøker å trappe ned oljeavhengigheita vår og heller brukar våre kloke hoder og store ressursar på meir framtidsretta verksemd?

Det vil være en paneldebatt med bl.a.:
Silje Lundberg, Leder Natur og Ungdom
Prof. Karl Inne Ugland, marinbiolog, Institutt for Biovitenskap (UiO)
– i tillegg 2-3 andre debattanter som vi vil presentere fortløpende.

Facebookarrangement: Klikk HER

Det blir fruktBar og lett bevertning.
Vel møtt!

Advertisements

Frokost hos Kristine – Er omstillingen til lavkarbonsamfunnet i gang?

28BOK_BONNEVIE_EINSTEIN_8879 (3)

Biologisk fagutvalg inviterer igjen til foredrag med gratis frokost på Kristine Bonnevies hus. Vi starter tirsdagene med å senke skuldrene, innta mat og kaffe og lytte til interessante ting!

Denne uken får vi besøk av rådgiver i WWF Climate and Energy Erlend Draget. Han skal fortelle om to viktige utviklingstrekk i debatten om klima og energi, om den potensielle økonomiske risikoen knyttet til fossile reserver og satsning på fornybar energi i Europa. I tillegg vil han snakke om hvilke valg Norge bør ta i lys av disse utviklingstrekkene.

Er omstillingen til lavkarbonsamfunnet i gang?
Verdens ledere er enige om målet om å hindre at klodens temperatur stiger mer enn to grader. Trusselen om globale klimaendringer har ført til et økende behov for fornybar energi samtidig som den potensielle risikoen knyttet til fossile reserver blir tydeligere.
Det internasjonale energibyrået har sagt at 2/3 av verdens fossile resurser må forbli i bakken hvis vi skal nå dette målet. Det har ført til en debatt om hva som vil skje med verdien på de fossile resursene som ikke kan selges.
Vil en strengere klimapolitikk føre til store økonomiske tap for eierne?

Omleggingen fra fossil energi til fornybar energi er i gang i Europa. Innfasing av mer fornybar energi skaper store utfordringer, men også store muligheter.
Vil Europa lykkes med omstillingen?

Vel møtt til spennende foredrag, mat og drikke i auditorium 1 på Kristine Bonnevies hus
Frokost serveres 09.00, foredraget begynner 09.15.

Trenger du eksamensoppgaver?

Savner du repetisjonsoppgaver til eksamen? Gjennom ressurssidene her på bloggen til Biologisk fagutvalg har vi samlet en del tidligere gitte eksamensoppgaver ved instituttet. Det jobbes med å legge ut flere etterhvert!
https://biologiskfagutvalg.wordpress.com/ressurser/eksamensoppgaver/

Mange av oppgavene er innscannede og kan derfor inneholde noe krusseduller.

Dessverre har vi ingen oppgaver tilgjengelig fra MBV1020- Dyrefysiologi.

eksamen-tu-no

 

Frokost hos Kristine 16. april: Bruk stemmeretten din!

 

28BOK_BONNEVIE_EINSTEIN_8879 (3)

Biologisk fagutvalg arrangerer Frokost hos Kristine, et uformelt frokostforedrag tirsdager klokken 09.00

Etter enn litt lenger enn planlagt pause er Frokost hos Kristine på’an igjen! I morgen blir det servert frokost og foredrag som vanlig i her på Kristine Bonnevies hus.

Denne uken er vi litt sent ute, men superaktuelle! På mandag begynte nemlig studentparlamentvalget! Det kommer til å vare helt til neste tirsdag (23. april). Studentparlamentet er instansen som ivaretar studentenes interesser i universitets store byråkratiske jungel. For at de skal representere oss er de i midlertidig avhengige av at vi stemmer frem de kandidatene vi mener representerer oss best.

Hvordan stemmer man? Hvilke lister kan man stemme på? Hva gjør egentlig studentparlamentet?

Dette og mer kan du få svar på hvis du besøker auditorium 1, Kristine Bonnevies hus tirsdag 16. april klokken 09.00. Da får vi nemlig besøk av nestleder og valgansvarlig i studentparlamentet Solveig Figenschou!

Og ikke glem at du får gratis frokost.

Vel møtt!

 

Karrieredagen ved IBV

Torsdag 11. april er det endelig duket for den store Karrieredagen!
Biologisk Fagutvalg (BFU) og Fagutvalg for de Molekylærbiologiske fagene (FuIMBV) har gått sammen om å invitere representanter fra et utvalg arbeidsplasser som er relevante for den utdannelsen man får her på Kristine Bonnevies hus, det være seg biologi, molekylærbiologi eller biokjemi. Disse representantene vil stå på stands mellom 17.00 og 20.00 og noen av dem vil holde korte fremlegg om sine bedrifter.
Dette er en flott mulighet for studenter ved IBV til å få et innblikk i hva slags jobbmarked som venter på den andre siden av utdannelsen.

Dørene åpnes 17.00 på Vilhelm Bjerknes hus og ved åpningen vil det serveres gratis pizza! Foredragene vil holdes fortløpende og er ferdig kvart på åtte.

Fra 20.00 åpner RF-kjelleren og det vil bli mulighet for å kjøpe øl, kaffe eller brus og være med på quiz!

Foredragsprogram
17.00 –
SABIMA – om biologer innenfor forvaltning i Norge
17.20 – GE Healthcare
17.40 – NIVA – om toksikologi
18.00 – Pharmac AS
18.15 – BioGen Idec

18.45 – Radiumhospitalet
19.00 – Mycoteam
19.15 – Forsvarets Forskningsinstitutt
19.30 – Bergfald Miljørådgivning – om å starte opp egen bedrift

I tillegg kommer Kelly Services, Exellia, Bionor Pharma og Statens Vegvesen.

Vi håper så mange som mulig benytter seg av dette tilbudet!
Vel møtt!