Fossiltur til Malmøya søndag 29.september

Biologisk fagutvalg arrangerer tur til Malmøya for å finne fossiler! Vi tar med oss paleontolog Hans Arne Nakrem som kan fortelle oss hva vi finner.

Malmøya er fredet, så vi får ikke lov til å hamre ut noen fossiler, men vi kan fritt plukke de som er løse. Vi kan garantere at alle finner fossiler! Det er lurt å ta med noe å plukke dem i, aluminiumsfolie er veldig fint! Ta gjerne med matpakke, termos og andre ting som gjør en dagstur hyggelig.

Vi tar buss 85 mot Ulvøya som går fra jernbanetorget (strandgata) klokken 10:16.
Møt opp i tide!
strandgata

Advertisements

Frokost hos Kristine – Overheating

Biologisk fagutvalg ønsker alle studenter velkommen til Frokost hos Kristine! Her serveres deilig, gratis frokost som inntas mens man lytter til et interessant og uformelt foredrag.

Tirsdag 24. september kommer professor ved sosialantropologisk institutt Thomas Hylland Eriksen på besøk. Han vil snakke om prosjektet «Overheating» med undertittel «en antropologisk historie om det tidlige 21. århundre».
Forskningsgruppen har sett på «hvordan folk på ulike steder i verden oppfatter og forholder seg til globaliseringens tre viktigste kriser: økonomi/finans, miljø/klima og kultur/identitet» (fra UiO sine nettsider).
Du kan lese mer om prosjektet her, eller så kan du komme på tirsdag og høre det fortalt!

Frokost hos Kristine avholdes hver tirsdag klokken 09.00 utenfor auditoriene i Kristine Bonnevies hus. 

Vel møtt!

28BOK_BONNEVIE_EINSTEIN_8879 (3)

Frokost hos Kristine 17.9

Kom til Frokost hos Kristine og få gratis mat, kaffe og foredrag!

På tirsdag kommer Astrid Skrindo som har Cand. Scient i biologi fra UiO i 1997, hovedfag i vegetasjonsøkologi og har Dr. Scient fra UMB i 2005, dr.grad i restaureringsøkolgi. Nå jobber hun i Statens vegvesen, Vegdirektoratets miljøseksjon. Hun skal holde foredraget:

«Økologisk restaurering reparerer natur, Statens vegvesen ødelegger natur. – Finnes det en sammenheng og hvordan gjør vi det?»

Habitatødeleggelse er den største trusselen mot naturmangfold. Naturen blir bygd ned bit for bit og Statens vegvesen er en av de største aktørene. Hvordan vi bygger, hvordan vi rydder opp etter oss og hvordan vi avbøter har betydning for naturmangfoldet.

Velkommen!

28BOK_BONNEVIE_EINSTEIN_8879 (3)

Vellykket Fruktbar fredag

Fredag 30. august arrangerte Biologisk fagutvalg Fruktbar fredag, hvor Klimadebatten stod for tur med viktige temaer som norsk oljepolitikk og fornybar satsing. Dedikerte og dyktige ungdomspolitikere i panelet som bestod av:
Unge venstre, FpU, AUF, SU og Grønn Ungdom skapte en spennende og morsom debatt.
Ordstyrer var Gunnell Sandanger, seniorrådgiver i Framtiden i våre hender. Totalt 70 personer kom på debatten, noe vi er godt fornøyde med.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra flere som synes debatten ble både interessant og godt gjennomført, noe vi setter pris på å høre.

Håper alle enten har husket å stemme nå, eller gjør dette 9. september. Husk; er du ikke folkeregistrert i Oslo, kan du avgi forhåndsstemme i Oslo senest fredag, 6. september. 

Godt grønt valg!

2013-08-30 16.58.18 2013-08-30 16.58.55 2013-08-30 16.59.44 2013-08-30 17.00.02 2013-08-30 17.00.09 2013-08-30 17.00.29 2013-08-30 17.00.53 2013-08-30 18.06.53 2013-08-30 18.07.09

Allmøte 12. september klokken 14.00

Nytt semester betyr nye studenter – og nytt styre i Biologisk Fagutvalg!
Forslag til de nye styremedlemmene ble lagt frem på nominasjonsmøtet mandag 26.08 og lyder som følger:

Leder: Julie Sorlie Paus-Knudsen
Nestleder: Espen Sommer Værland
Kasserer: Espen Sommer Værland
Sekretær: Andreas Evenstad
PR-ansvarlig: Josefine Krystad

I henhold til BFU’s statutter må styret godkjennes på allmøte. Alle studenter ved program for biologi ved institutt for biovitenskap har stemmerett og forslagsrett på allmøtet. Les om allmøtet i statuttene her (NB! statuttene er under lettere revidering for øyeblikket).

De reviderte statuttene skal også godkjennes på allmøtet.

Allmøtet vil holdes i auditorium 3, Kristine Bonnevies hus torsdag 12.09 klokken 14.00

BFU er organet som ivaretar studentenes interesser på instituttet, og vi oppfordrer derfor alle til å bli med på allmøte for å bli kjent med det nye styret!