Biologisk aften: Tusen og èn hatt

Fredag, 23. oktober fra kl. 19.00 arrangerer Biologisk fagutvalg og Konglelogen nok en gang den årlige begivenheten, Biologisk aften, med temaet «Tusen og èn hatt».

Vi håper derfor at nettopp du har lyst til og finne ditt morsomste, mest spenstige hodeplagg og feste med oss.Vi kommer til og holde en quiz i løpet av kvelden, og det blir også muligheten til å utfolde seg på dansegulvet.

Vi kommer til og sette opp bar hvor du kan kjøpe leskende drikke, så det blir dessverre ikke muligheten til og ha med egen medbrakt drikke.

Så bli med da vel!

tusenhatt

Advertisements

Velkommen til nye biologistudenter!

Det er alltid veldig hyggelig når man kan starte et nytt semester med nye studenter! Mandag, 10. august er det igjen klart for studiestart for nye studenter ved Institutt for biovitenskap. Vi er stolte av å ta imot dere nye studenter som gjennom de neste årene skal gjennom mye viten hvor dere til slutt kan kalle dere vaskeekte biologer!

ak 13

Fra Arthropodakalas 2013. Jens Ådne forteller om krepsdyrets anatomi.

Fadderuken 2015 markerer starten på et år fylt med mye forventninger, plikter og annet å sette seg inn i. Forskjellig fra tidligere skolegang er man nå overlatt til seg selv, gjerne et stykke borte fra mor og far, men vi i Biologisk fagutvalg, populært bare kalt BFU, vil sørge for at nye studenter får en god start på studielivet og ønsker hjertelig velkommen til Biologisk fadderuke ved Kristine Bonnevies hus!

Et komplett ukesprogram kan du finner her.

Fadderuken er med unntak av det obligatoriske informasjonsmøtet 10. august fullstendig frivillig, men det er absolutt verdt å få med seg uken, da man blir godt kjent med Blindern og får venner man tar med seg gjennom hele studietiden- og livet ut!

Les også «7 ting alle nye studenter må vite» fra NRK.

Mandag venter Arthropodakalas i kantina i Kristine Bonnevies hus. Dette er en sosial gathering hvor de nye studentene inviteres til Arthropodakalas (fra gresk arthro-, ledd + podos, fot). Her blir det reking langt uti de sene kveldstimer!

17. august er det formell forelesningstart. Da kommer gamle studenter tilbake og instituttet fylles opp av studenter og ansatte. Utover høsten blir det god anledning til å fordype seg i alskens realfaglig morro.
Biologisk fagutvalg arrangerer aktiviteter som Biografen, Frokost hos Kristine, Tverrologen (tidl. Fruktbar fredag), Biologisk aften, Naturlig karneval, Orakel ved eksamen og mye mer! Vi ønsker oss stadig nye medlemmer, og ønsker noen å være med i fagutvalget, ta gjerne kontakt med oss her på siden!

Semestrene går fort unna og plutselig er det eksamen. Midtterminer, det vil si, midtveiseksamener avholdes midtveis i semesteret i de fleste emner, mens desember og juni er de store eksamensmånedene. Da kan det være greit å vite at BFU har samlet opp gamle eksamensoppgaver som man kan bruke som et greit supplement i tillegg til pensumbøker og forelesninger.

For mer info om frister og informasjon fra instituttet, se programsidene.

Vi ønsker dere lykke til med fadderuken og bare ta kontakt med fadderne eller oss i BFU dersom dere har noen spørsmål! Velkommen til Institutt for biovitenskap!

Suksessfull vinterfest

Fredag, 21. februar arrangerte Biologisk fagutvalg (BFU) sammen med Fagutvalget for Molekylær Biovitenskap (FuMBV) vinterfest for bachelor- og masterstudenter ved Institutt for Biovitenskap. Arrangementet var opprinnelig tiltenkt før jul som julebord, men det passet mye bedre på nyåret ettersom det ble travelt nok for de fleste med forberedelser til eksamen og hjemreise.

Konglelogen har jobbet effektivt sammen med fagutvalgene frem mot fredag og satt sammen program til en trivelig kveld!
Til middag var det drøyt 120 betalende personer, med catering av tapas av ymse slag, med både kjøttboller, oster, salat, spekemat og mye mer.
Etter middag kom det stadig flere personer utover hele kvelden, som var satt til kantinen i Kristine Bonnevies hus.
Det musikalske innslaget stod Oslobandet Kalkvatn for med sin alternative musikk. Bandet som tidligere har spilt på alt fra RF, Gamla, Cafè Sør og John Dee trakterer instrumenter av ymse slag og byr mye på seg selv. Det ble god stemning og intimt foran scenen og vi tror og håper at folk likte det de så!

Etter et populasjonsklimaks rundt 00.30 med vel 200 personer, ble klokken fort 02 og det var tid for oppryddning. Vekteren skrøt av fagutvalgene og deres evne til å effektivt rydde opp etter gode fester, noe som ikke var tilfelle overalt på resten av campus. Så en drøy time etter var alle spor slettet, og bare et grønt filter over lysstofflampa i taket røper at noe har foregått.
Domino Pizza mekket digg mat til de ca. 15 personene som ble igjen å ryddet.

Stor takk til Konglelogen og festgeneralene Vilde og Heidrun! Takk til både FuMBV og BFU for godt samarbeid og god hjelp til opp- og nedrigg! Vi gleder oss til fortsettelsen!
634960904253743768

2014-02-21 21.54.05

Bandet, Kalkvatn på lydsjekk

2014-02-21 22.03.58

Publikumstekke og fargerikt!

2014-02-21 22.52.57

God stemning!

2014-02-21 22.57.12

Tonje og Heidrun godt fornøyde med kvelden

2014-02-21 22.56.28

Langbordene fra middagen ble stående og sørget for at folk kunne snakke, så vel som danse

2014-02-21 22.57.00

Karen, Christine og Espen

2014-02-21 22.56.16 2014-02-21 22.56.21 2014-02-21 22.56.42 2014-02-21 22.56.50

Frokost hos Kristine: Plast i havet

28BOK_BONNEVIE_EINSTEIN_8879 (3)

Vi inviterer tirsdag, 18. februar til frokost og foredrag med Inger Lise Nerland. Hun er forskningsassistent ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Hun var med på å analysere innholdet i magesekken til delfinen som ble funnet død i Skjeberg for litt siden (http://www.nrk.no/ostfold/hadde-magen-full-av-plast-og-garn-1.11525094). Det viste seg at delfinen døde av underernæring fordi magesekken var fylt med plast. Inger Lise skal snakke om dette, og generelt om funn av mikroplast i det norske marine miljøet.

Nerland skriver dette om et nyoppstartet prosjekt i regi av NIVA:
«Uansett hvor man undersøker finner man mikroplast; i de frie vannmassene, i sediment og også i organismer som blåskjell, østers og fisk. Bortsett fra de fysiske skadene plast kan forårsake ved konsumering, eller når dyr setter seg fast, vet man foreløpig lite om hvilke skadevirkninger mikroplast kan ha på dyrelivet. Laboratoriestudier har vist flere negative effekter ved eksponering for mikroplast, som redusert fødeinntak hos flerbørstemark og redusert reproduksjonsevne hos østers. Hos blåskjell kan mikroplast transporteres til sirkulasjonssystemet, noe som igjen kan medføre en risiko ved inntak av sjømat.

Vi vet lite om tilstedeværelsen av mikroplast i det norske marine miljøet. Men en pilotstudie gjort på torsk fra Indre Oslofjord viste at også norsk fisk inneholder mikroplast. Nylig ble det også funnet mye plast i magesekken til en delfin funnet død ved Hvaler. Disse funnene understreker viktigheten av å få økt kunnskap om mengden plast og mikroplast i norske økosystemer og hvilke  effekter dette medfører. Dette er målet for det nyoppstartede fireårige prosjektet «Effekter av mikroplast i det marine miljøet (MIME)» på NIVA »

Vel møtt til gratis frokostforedrag i auditorium 1 på Kristine Bonnevies hus.

BFU- Årets fagutvalg

Biologisk fagutvalg er stolte over å ha vunnet prisen for årets fagutvalg. Mali Ramsfjell og Ingrid Mo var tilstede fra fagutvalget for å motta prisen, som ble utdelt av Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU), torsdag 14. november i Realistforeningens kjeller. Pokalen pryder nå BFUs kontor på hedersplass.

MNSUs begrunnelse: 
«Vinneren av årets fagutvalg 2013 er Biologisk Fagutvalg eller BFU. BFU har hatt klart høyest aktivitet blant fagutvalgene på fakultetet det siste året, med filmvisninger, debatter, frokoster, ekskursjoner og mer. Fagutvalget har kontor like ved kantina på biologisk, og terskelen for å stikke innom er veldig lav. Biologistudentene på fakultetet setter stor pris på innsatsen til fagutvalget, og det gjør studenteutvalget óg. Vi gratulerer!»

Vi takker for prisen og gratulerer oss selv!

Fra Biologisk fagutvalg, Mali Ramsfjell og Ingrid Mo (Foto: MNSU)

Fra Biologisk fagutvalg, Mali Ramsfjell og Ingrid Mo (Foto: MNSU)

Nye eksamensoppgaver

Vi har nå fått lagt ut en god del nye eksamensoppgaver på bachelornivå på ressurssidene våre her på bloggen.
https://biologiskfagutvalg.wordpress.com/ressurser/eksamensoppgaver/

Av masteremner er foreløpig kun BIO4320 lagt ut, men vi jobber med å få lagt ut flere emner hvor hovedparten er obligatoriske emner innen studieretningene; marinbiologi og limnologi, økologi og evolusjon, samt toksikologi.
Dette inkluderer:
– BIO4301 Marin bentisk økologi
– BIO4400 Marin pelagisk økologi
– BIO4310 Limnologi 1
– BIO4500 Generell toksikologi
– BIO4540 Humantoksikologi
– BIO4550 Økotoksikologi
– BIO4210 Fylogeni og klassifikasjon
– BIO4371 Fiskeøkologi

God eksamenslesning!

AVLYST: Fruktbar fredag: Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Foto: Rolf Groven/UIB

Biologisk fagutvalg (BFU) ved Institutt for Biovitenskap arrangerer debattkvelden Fruktbar fredag, hvor vi denne gangen inviterer til debatt om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus (Moltke Moes vei 35), Blindern

Fredag, 10. mai, kl. 17.15- 19.00

Debatten vil ta utgangspunkt i perspektivene;

1. Det økologiske perspektivet:
Lofoten og Vesterålen er eit mangfaldig naturområde, som i dag er delvis beskytta av ulike typer verneområder. Det er eit nøkkelområde for skreien, då den har gyteområdet sitt der. Andre unike naturverdiar inkluderer fuglefjell og korallrev. Ma…nge er bekymra for korleis oljeverksemd vil påverke desse og andre naturverdiar i området, …både når det kjem til støyproblematikk knytta til seismikk og eventuelt oljesøl som kan komme mykje nærare land enn vi er vant med. Samtidig er vi blant dei beste i verda på å utvinne olje til havs. Kanskje har vi teknologi og system som gjer oljeboring trygt, også for naturen?

2. Det økonomiske perspektivet:
Noreg sin økonomi er bygd på oljeinntekter, meir enn kvar fjerde krone av staten si inntekt er ei oljekrone. Det er viktig å halde oppe ein høg og jamn aktivitet på norsk sokkel for å behalde leverandørindustrien som er Noregs største fastlandsindustri. Ved å opne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen opnar vi også for mange nye arbeidsplassar i regionen. Samtidig fryktar mange at oljeboring kan true fiskerinæringa, som til forskjell frå oljeutvinning kan vere ein evig ressurs. Er det ikkje på tide at vi forsøker å trappe ned oljeavhengigheita vår og heller brukar våre kloke hoder og store ressursar på meir framtidsretta verksemd?

Det vil være en paneldebatt med bl.a.:
Silje Lundberg, Leder Natur og Ungdom
Prof. Karl Inne Ugland, marinbiolog, Institutt for Biovitenskap (UiO)
– i tillegg 2-3 andre debattanter som vi vil presentere fortløpende.

Facebookarrangement: Klikk HER

Det blir fruktBar og lett bevertning.
Vel møtt!