Biologisk aften: Tusen og èn hatt

Fredag, 23. oktober fra kl. 19.00 arrangerer Biologisk fagutvalg og Konglelogen nok en gang den årlige begivenheten, Biologisk aften, med temaet «Tusen og èn hatt».

Vi håper derfor at nettopp du har lyst til og finne ditt morsomste, mest spenstige hodeplagg og feste med oss.Vi kommer til og holde en quiz i løpet av kvelden, og det blir også muligheten til å utfolde seg på dansegulvet.

Vi kommer til og sette opp bar hvor du kan kjøpe leskende drikke, så det blir dessverre ikke muligheten til og ha med egen medbrakt drikke.

Så bli med da vel!

tusenhatt

Advertisements

Velkommen til nye biologistudenter!

Det er alltid veldig hyggelig når man kan starte et nytt semester med nye studenter! Mandag, 10. august er det igjen klart for studiestart for nye studenter ved Institutt for biovitenskap. Vi er stolte av å ta imot dere nye studenter som gjennom de neste årene skal gjennom mye viten hvor dere til slutt kan kalle dere vaskeekte biologer!

ak 13

Fra Arthropodakalas 2013. Jens Ådne forteller om krepsdyrets anatomi.

Fadderuken 2015 markerer starten på et år fylt med mye forventninger, plikter og annet å sette seg inn i. Forskjellig fra tidligere skolegang er man nå overlatt til seg selv, gjerne et stykke borte fra mor og far, men vi i Biologisk fagutvalg, populært bare kalt BFU, vil sørge for at nye studenter får en god start på studielivet og ønsker hjertelig velkommen til Biologisk fadderuke ved Kristine Bonnevies hus!

Et komplett ukesprogram kan du finner her.

Fadderuken er med unntak av det obligatoriske informasjonsmøtet 10. august fullstendig frivillig, men det er absolutt verdt å få med seg uken, da man blir godt kjent med Blindern og får venner man tar med seg gjennom hele studietiden- og livet ut!

Les også «7 ting alle nye studenter må vite» fra NRK.

Mandag venter Arthropodakalas i kantina i Kristine Bonnevies hus. Dette er en sosial gathering hvor de nye studentene inviteres til Arthropodakalas (fra gresk arthro-, ledd + podos, fot). Her blir det reking langt uti de sene kveldstimer!

17. august er det formell forelesningstart. Da kommer gamle studenter tilbake og instituttet fylles opp av studenter og ansatte. Utover høsten blir det god anledning til å fordype seg i alskens realfaglig morro.
Biologisk fagutvalg arrangerer aktiviteter som Biografen, Frokost hos Kristine, Tverrologen (tidl. Fruktbar fredag), Biologisk aften, Naturlig karneval, Orakel ved eksamen og mye mer! Vi ønsker oss stadig nye medlemmer, og ønsker noen å være med i fagutvalget, ta gjerne kontakt med oss her på siden!

Semestrene går fort unna og plutselig er det eksamen. Midtterminer, det vil si, midtveiseksamener avholdes midtveis i semesteret i de fleste emner, mens desember og juni er de store eksamensmånedene. Da kan det være greit å vite at BFU har samlet opp gamle eksamensoppgaver som man kan bruke som et greit supplement i tillegg til pensumbøker og forelesninger.

For mer info om frister og informasjon fra instituttet, se programsidene.

Vi ønsker dere lykke til med fadderuken og bare ta kontakt med fadderne eller oss i BFU dersom dere har noen spørsmål! Velkommen til Institutt for biovitenskap!

foreningsbloggen.no

«Ferske tall viser at 16 prosent av studenter på norske Høyskoler og Universiteter er ensomme. BFU jobber hardt for at studentene ved Institutt for Biovitenskap (IBV) ikke skal bli en del av den statistikken.»

– Julie Sørlie Paus-Knudsen

Og vi er ikke de eneste! Det finnes et vell av foreninger på Universitetet i Oslo, og for å hjelpe ivrige studenter å finne den foreningen som passer best for dem stiller SiO med sin egen foreningsblogg! Her kan man lese om hvilke foreninger som finnes på UiO, hvorfor man bør engasjere seg, hvordan man bør engasjere seg, i tillegg til det nyeste innlegget om den beste foreningen ved UiO.

Vår kjære avtroppende BFU-sjef Julie har nemlig grepet til pennen med et ønske om gi studenter ved UiO innblikk i hva det er som gjør IBV til det beste instituttet å studere ved. Både innlegget, og bloggen forøvrig, anbefales alle som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i foreningsverdenen på UiO.

Velkommen til nye studenter!

Mandag 11. august kl. 09.00- 10.00 i auditorium 3 i Kristine Bonnevies hus ønsker vi velkommen til nye studenter i biologi ved Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Møtet er obligatorisk og er man hindret fra å møte må man sende mail til studieinfo@ibv.uio.no

Fra klokken 10 vil du møte faddergruppen din. Ta del og vær en aktiv del av gruppen, dette er personer du skal lære å kjenne de neste årene, og grunnlaget for et godt sosial nettverk legges nettopp i fadderuken. Etterhvert blir det grilling i Urtehagen utenfor instituttet før man kl. 15 drar til Universitetsplassen i sentrum for felles åpningsseremoni for alle UiOs studenter hvor også de ulike fakultets dekaner, universitetsdirektør, prorektor og rektor deltar.

Kl. 18.00 inviterer vi til Arthropodakalas! Her er det uformelle og det formelle slått sammen til en uformell kveld med reker, sjøkreps, loff og sitroner, hvor de nye biologistudentene kneler for Tranen og døpes! Drikke til maten står man for selv.
Instituttleder Finn-Erik Johansen vil holde tale mens krepsdyrenes eksoskjellett forsvinner av og viscera tilgrises i majones og dill!

Utover i uken vil dere bli godt kjent med fadderne og hverandre! Vær aktivt med og ikke nøl med å spør om råd!

Vi har laget en FAQ- Frequently Asked Questions som kan være fine til hjelp i forbindelse med studie og studielivet.

Ukeprogram for Biologisk fadderuke:
Fadderuke Bio 2014

Øvrige nyttige linker: 

Nye eksamensoppgaver

Vi har nå fått lagt ut en god del nye eksamensoppgaver på bachelornivå på ressurssidene våre her på bloggen.
https://biologiskfagutvalg.wordpress.com/ressurser/eksamensoppgaver/

Av masteremner er foreløpig kun BIO4320 lagt ut, men vi jobber med å få lagt ut flere emner hvor hovedparten er obligatoriske emner innen studieretningene; marinbiologi og limnologi, økologi og evolusjon, samt toksikologi.
Dette inkluderer:
– BIO4301 Marin bentisk økologi
– BIO4400 Marin pelagisk økologi
– BIO4310 Limnologi 1
– BIO4500 Generell toksikologi
– BIO4540 Humantoksikologi
– BIO4550 Økotoksikologi
– BIO4210 Fylogeni og klassifikasjon
– BIO4371 Fiskeøkologi

God eksamenslesning!

Åpent hus ved IBV

åpend dag IBV

Fredag 3. mai holder Kristine Bonnevies hus åpent hus! Formidlingsgruppen på instituttet oppfordrer alle ansatte og studenter på huset til å benytte anledningen til å gjøre seg bedre kjent på huset. Mange forskningsgrupper vil holde åpen lab og alle er hjertelig velkomne til å kikke innom og stille spørsmål. Dagen avsluttes med grilling i urtehagen.

Det blir kick-off i ekspedisjonen klokken halv ti.
10-11: er det åpent i 4. etg
11-12: åpent i 3. etg
12-13: Åpen dør på fagutvalgskontoret! – Velkommen
13-14: åpent i 2. etg
14-15: åpent i kjelleren
15-17: Grilling i urtehagen

Les et mer utfyllende program om hvilke laber som holder åpent og hvor du finner dem, her: Åpent hus ved IBV [engelsk]

AVLYST: Fruktbar fredag: Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Foto: Rolf Groven/UIB

Biologisk fagutvalg (BFU) ved Institutt for Biovitenskap arrangerer debattkvelden Fruktbar fredag, hvor vi denne gangen inviterer til debatt om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus (Moltke Moes vei 35), Blindern

Fredag, 10. mai, kl. 17.15- 19.00

Debatten vil ta utgangspunkt i perspektivene;

1. Det økologiske perspektivet:
Lofoten og Vesterålen er eit mangfaldig naturområde, som i dag er delvis beskytta av ulike typer verneområder. Det er eit nøkkelområde for skreien, då den har gyteområdet sitt der. Andre unike naturverdiar inkluderer fuglefjell og korallrev. Ma…nge er bekymra for korleis oljeverksemd vil påverke desse og andre naturverdiar i området, …både når det kjem til støyproblematikk knytta til seismikk og eventuelt oljesøl som kan komme mykje nærare land enn vi er vant med. Samtidig er vi blant dei beste i verda på å utvinne olje til havs. Kanskje har vi teknologi og system som gjer oljeboring trygt, også for naturen?

2. Det økonomiske perspektivet:
Noreg sin økonomi er bygd på oljeinntekter, meir enn kvar fjerde krone av staten si inntekt er ei oljekrone. Det er viktig å halde oppe ein høg og jamn aktivitet på norsk sokkel for å behalde leverandørindustrien som er Noregs største fastlandsindustri. Ved å opne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen opnar vi også for mange nye arbeidsplassar i regionen. Samtidig fryktar mange at oljeboring kan true fiskerinæringa, som til forskjell frå oljeutvinning kan vere ein evig ressurs. Er det ikkje på tide at vi forsøker å trappe ned oljeavhengigheita vår og heller brukar våre kloke hoder og store ressursar på meir framtidsretta verksemd?

Det vil være en paneldebatt med bl.a.:
Silje Lundberg, Leder Natur og Ungdom
Prof. Karl Inne Ugland, marinbiolog, Institutt for Biovitenskap (UiO)
– i tillegg 2-3 andre debattanter som vi vil presentere fortløpende.

Facebookarrangement: Klikk HER

Det blir fruktBar og lett bevertning.
Vel møtt!